Dyrektywa ue reklama

Dyrektywa ATEX w polskim porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Kieruje się do produktów danych do lekturze w strefach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą robić rygorystyczne wymagania wiążące się nie ale do bezpieczeństwa a i do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W istotę przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a dodatkowo połączone spośród tym jakieś procedury oceny w głównej mierze uzależnione są z stanu zagrożenia środowiska, w którym określone narzędzie będzie tworzyło. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi spełniać dany produkt, by mógł stanowić przyjmowany w okolicach zagrożonych wybuchem. Ale o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest niezmiernie duże ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linii. Jest ich dwie. W centralnej grupie uważają się urządzenia, które korzysta się w podziemiach kopalni a na powierzchniach, jakie mogą być zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa używa się do urządzeń, które podaje się w następnych miejscach, ale które potrafią istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla ludzi urządzeń funkcjonujących w strefach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. A bardziej szczegółowe wymagania można z możliwością odkryć w zasadach zharmonizowanych.

Należy mieć, że dania dopuszczone do roboty w przestrzeniach zagrożonych wybuchem powinny stanowić oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki winien być prosty, widoczny, stały i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontroli lub jedno narzędzia w sensie zapewnienia zgód z podstawowymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy również pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.