Strefa zagrozenia mapa

urządzenia odpylające

W polach, w których może przyjść zagrożenie wybuchu gazów, mgieł lub oparów palnych, zastosować musimy wentylatory przeciwwybuchowe, których jakość zatwierdza nie tylko renoma producenta, ale i oznaczenie „EX”. Symbol ten oznacza rodzaj ochrony przeciwwybuchowej tzw. explosion proof. Danie z takim oznaczeniem spełnia wszystkie zasady dyrektywy ATEX, przy czym współpraca z zapisanymi w niej wartościami jest dziś wymogiem dostarczanym do producentów tego pokroju urządzeń. Na projektancie instalacji odciągowej jest i obowiązek oznaczenia strefy zagrożenia wybuchem oraz dobór urządzenia dopasowane dla pomieszczenia zarówno pod kątem wykonywanej pracy, kiedy również ilości.

Każdy dom, bez powodu na wykonywaną kampania, powinien być wyposażony nie tylko w najwłaściwszej kondycje urządzenia koniecznego do prostej pracy, a jeszcze właściwie dobrane instalacje odciągowe, które zadbają o zabezpieczenie oraz zdrowie osób zatrudnionych. Tak na potrzeby tego standardu budynków zaprojektowane zostały wentylatory przemysłowe, które cechuje zarówno wysoka jakość, jak i odporność wykorzystanych w nich elementów.

Możemy napotkać się na dalekie typy poczynając od uniwersalnych wentylatorach przemysłowych, promieniowych, a także maszyny do profesjonalnych zastosowań, w tym nawet przykłady do montażu w okapach kuchennych oraz innego rodzaju urządzania oznaczone symbolem „EX” dla budynków, w których występuje ryzyko zanieczyszczenia powietrza gazami palnymi. Poza tymże w możliwości są dostępne również mobilne odciągi wiórowe, a ponadto podciśnieniowe wyciągi stanowiskowe.

Kolejnym rodzajem są osiowe wentylatory ścienne i kanałowe, a także modele, jakie są przeznaczone do montażu na dachu budynku. Maszyny cechuje dużo skuteczna wydajność oraz jakość użytych przy ich pracy elementów.

Większe systemy wymiany powietrza w kierunkach handlowych, przemysłowych, usługowych, gastronomicznych a indywidualnych umieszczają się na zajęciu centrali wentylacyjnych przystosowanych do m.in. wilgoci i stopnia zanieczyszczenia powietrza wyciąganego z domu.