Urzadzenia budowy przeciwwybuchowej

Oznaczenie EX jest specjalnym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które kierowane jest dla urządzeń oraz sposobów ochronnych bądź ich składników i części.

W układzie ze istotnymi rozbieżnościami w poziomie bezpieczeństwa w regionach Unii Europejskiej, zapadła opinia o ujednoliceniu podstawowych wartości w poszczególnych krajach członkowskich. Jednolite prawa pozwalały na znacznie przyjemniejszy oraz silniejszy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Podejścia, która zaprezentowała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem oraz urządzeń, jakie są przeznaczone do funkcji w tych dziedzinach należy wspomnieć o dwóch podstawowych zasadach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w kierunku ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn oraz ochronnych systemów, które określone są do roli w powierzchniach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne chcenia w charakterze ochrony oraz bezpieczeństwa ludzi na znaczeniach, na jakich potrafi spotkać atmosfera zagrożenia wybuchem. Każde urządzenia EX, powinny stanowić dosyć oznaczone i przejść szereg testów, które trzymają na planie wyeliminować wszelką wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Polska dostała w 2003 roku, ściśle znaczą i uściślają zasady pracy i świadczenia tego rodzaju urządzeń. Bardzo na materiał Atex znajdziesz tu.