Uziemienie slupow oswietleniowych

Uziemienie to jedna dobra forma ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi. Uziemienie jest zatem przewód dający się z przewodnika, którym stanowi podstawa dobrze przewodząca prąd elektryczny.

Do najłatwiejszych przewodników prądu należy woda, grafit, żelazo, stal, aluminium, złoto, miedź i srebro. Przewodnik łączy ciało z naelektryzowaną ziemią oraz w końcu tego związania ciało naelektryzowane oddaje lub przyjmuje ładunek, w konsekwencji idąc do jego zobojętnienia.

Konstrukcja urządzenia uziemiającego nie jest wyjątkowo skomplikowana. Urządzenie takie zwraca się z uziomu i przewodu uziomowego, przewodu łączącego, zacisku lub szyny oraz przewodów uziemiających. Są oryginalne rodzaje uziemień. Do pewnych rodzajów należą: uziemienie odgromowe, pomocnicze, wygodne i ochronne.

W całości uziemienia szczególną rolę odgrywają zaciski uziemiające. Zaciski takie wykonane są z aluminium i służą do przyłączania odgromowych przewodów do konstrukcji. Zaciski lub szyna uziemiająca są częścią układu uziemiającego budów i ułatwiają połączenie elektryczne pewnej liczby przewodów w punktach uziemieniowych. Zaciski ze względu na bliską konstrukcję daje się na swobodne, zaprasowywane, płaskie; proste zaprasowywane; kątowe zaprasowywane płaskie; kątowe zaprasowywane; odgałęźne nakładkowo - zaprasowywane. Rodzaj zastosowanego zacisku i jego konstrukcja determinowana jest między innymi częścią łączonych przewodów, ludzi do uziemienia.

Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem powinno stanowić przygotowane dobrze i realizować oczekiwania dla połączenia elektrycznego. W tym końca zwraca się spawanie termitowe, za pomocą zacisków zaprasowywanych, zacisków gwintowych lub innych takich połączeń mechanicznych. I połączenia mechaniczne winny być łączone z prowadzeniem zasad ustalonych według instrukcji wytwórcy. Przy tworzeniu instalacji odgromowej należy zwrócić szczególną opinię na stosowane zaciski, które przede wszystkim nie powinny uszkadzać uziomu ani przewodu uziemiającego. W zestawie takiego systemu ważna jest wieść i zastosowanie zasady, że łączki i uchwyty polegające tylko na połączeniu lutowanym nie zapewniają dobrej wytrzymałości mechanicznej a potrafią ulec uszkodzeniu.